Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informace o výsledcích finančních kontrol ze dne 9. srpna 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. července 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se požadavku na poskytnutí ročních zpráv o výsledcích kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Dne 9. srpna 2016 poskytl Úřad žadateli roční zprávy o výsledcích kontrol za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 (viz dokumenty níže). Dále mu sdělil, že s ohledem na skutečnost, že spisový a skartační plán Úřadu stanoví pro tento typ dokumentů skartační lhůtu 10 let, nemá už Úřad starší zprávy k dispozici; ani v předchozích letech však nebylo obsahem těchto zpráv závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

Dokumenty