Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutí informace o uložených sankcích ze dne 14. října 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. září 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu pokut pravomocně udělených Úřadem v letech 2014 a 2015 s uvedením názvu nebo firmy právnické osoby, které byla udělena, případně údaje, že byla udělena fyzické osobě, výše pokuty a ustanovení právního předpisu, na jehož základě byla pokuta udělena.

Dne 14. října 2016 byl žadateli poskytnut tento přehled (viz dokumenty níže).

Dokumenty