Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informace o správním řízení Úřadu ze dne 24. března 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. dubna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel mimo jiné  požadoval poskytnutí informace o tom, zda došlo ke zrušení pravomocného rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-04443/13-18 ze dne 11. září 2013. Dále požadoval informaci týkající se konkrétních zaměstnanců, kteří jsou za protiprávní jednání vymezené v uvedeném rozhodnutí odpovědní.  

Dne 24. března 2016 bylo žadateli sděleno, že ke zrušení uvedeného rozhodnutí nedošlo. Následně mu bylo sděleno, že odpovědnost za správní delikt podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je odpovědností objektivní, tedy bez ohledu na zavinění. Odpovědným subjektem je přitom pouze účastník řízení. Další podrobnosti v rámci řízení nebyly zkoumány, neboť jsou z hlediska jeho předmětu pro Úřad bez významu.