Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt
  1. Úvod
  2. Úřad
  3. Povinně zveřejňované informace
  4. Poskytování informací
  5. Informace poskytnuté na žádost
  6. Informace poskytnuté na žádost v roce 2016
  7. Poskytnutí informace o správních řízeních Úřadu týkajících se likvidace dokumentů ze dne 23. května 2016

Poskytnutí informace o správních řízeních Úřadu týkajících se likvidace dokumentů ze dne 23. května 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. května 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se správních řízení Úřadu ve věci neodborného postupu při likvidaci dokumentů s osobními údaji.

Dne 23. května 2016 sdělil Úřad žadateli následující:

K otázce týkající se počtu pravomocně uložených pokut za nedodržení § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména v souvislosti s neodborným postupem při likvidaci dokumentů, bylo sděleno, že takových případů je cca 5 až 10 ročně a jejich počet se jeví v průběhu jednotlivých let v podstatě stálý.

K otázce týkající se průměrné výše pravomocně uložených pokut za nedodržení § 13 zákona č. 101/2000 Sb., resp. nejvyšší a nejnižší uložené pokuty, bylo sděleno, že nejvyšší uloženou pokutou byla sankce ve výši 1.750.000 Kč (jednalo se o nález zdravotnické dokumentace přibližně 2000 pacientů ve sběrném dvoře; sankce byla uložena v roce 2007). Nejnižší uložená sankce byla do 10.000 Kč. Nejčastěji ukládaná sankce je v takovýchto případech v řádech desetitisíců korun.