Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Úřad
  3. Povinně zveřejňované informace
  4. Poskytování informací
  5. Informace poskytnuté na žádost
  6. Informace poskytnuté na žádost v roce 2016
  7. Poskytnutí informace o registrech oznámených Úřadu podle zákona o ochraně spotřebitele ze dne 15. srpna 2016

Poskytnutí informace o registrech oznámených Úřadu podle zákona o ochraně spotřebitele ze dne 15. srpna 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. srpna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se požadavku na poskytnutí informací o registrech oznámených Úřadu podle § 20z odst. 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je třeba předeslat, že rozsah oznamovací povinnosti vůči Úřadu je taxativně vymezen v § 16 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Z toho vyplývá, že Úřad je prakticky schopen rozlišit registry, které se nějakým způsobem týkají dlužníků, na základě uvedeného účelu zpracování, avšak není žádným způsobem schopen z obdobných zpracování vyčlenit ty registry, které mu měly být oznámeny dle § 20z zákona č. 634/1992 Sb.

V návaznosti na skutečnosti známé Úřadu z jeho úřední činnosti je však dle dostupných informací jediným registrem oznámeným dle uvedeného ustanovení provozován sdružením SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha.