Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informace o plnění oznamovací povinnosti ze dne 29. ledna 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. ledna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací souvisejících s veřejným registrem oznámených zpracování osobních údajů, konkrétně informaci, zda fyzická osoba podnikající Thuy Nguyen Thi, IČO: 66419867, oznámila Úřadu v období od srpna roku 2013 zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem kamerového systému.

Dne 29. ledna 2016 bylo žadateli sděleno, že výše uvedená fyzická osoba podnikající Úřadu žádné zpracování neoznámila.