Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informace o nevyžádaných obchodních sdělení ze dne 7. listopadu 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. října 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadateli bylo k jeho otázkám dne 7. listopadu 2016 sděleno následující:

Úřad dle svých interních statistik za období let 2012 až 2015 obdržel 2274 podnětů týkajících se obchodních sdělení zaslaných ze zahraničí. Od listopadu 2012 je vedena detailnější statistika, podle které ze států Evropské unie bylo zasláno 1196 obchodních sdělení a ze států mimo Evropskou unii 665 obchodních sdělení.

Pokud se týká přeshraniční spolupráce dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) je nutno uvést následující. I v důsledku toho, že v oblasti nevyžádaných obchodních sdělení postupují jednotlivé státy poměrně odlišně, zejména pokud se týká počtu podnětů, které jim musí být doručeny, aby se věcí zabývaly, předal Úřad jinému orgánu v rámci států Evropské unie v uvedeném období pouze jeden případ. Věc byla předána k řešení na Slovensko a o jejím vyřízení nemá Úřad žádnou informaci.

Do států mimo Evropskou unii Úřad žádné podněty k vyřízení nepředal.