Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. července 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. července 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se výsledku správního řízení vedeného Úřadem ve věci internetového seznamu "Slavní Židé mezi námi".  

Žadateli bylo dne 9. července 2015 sděleno, že Úřad v této věci správní řízení nevedl a podnět podaný v této souvislosti odložil. Žadateli byla dále zaslána částečně anonymizovaná kopie úředního záznamu o odložení daného podnětu čj. UOOU-04475/14-26 ze dne 9. ledna 2015 (viz níže).

Dokumenty