Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 7. října 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žad atel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11Ca 181/2007-31 ze dne 11. září 2007, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 7. října 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut (viz dokumenty níže).

Dokumenty