Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 7. dubna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, v jakém procesním stadiu je spor mezi Úřadem a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze ve věci zveřejnění jmenného seznamu zaměstnanců spolu s informacemi o jejich příjmech.
Dne 7. dubna 2015 bylo žadateli sděleno následující:
VSZ napadlo příslušné rozhodnutí předsedy Úřadu správní žalobou ze dne 28. 6. 2013, stejného dne požádalo o přiznání odkladného účinku žaloby.
Městský soud v Praze usnesením čj. 10A 147/2013-48-52 přiznal odkladný účinek a řízení přerušil do doby rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu o otázce zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry.
Usnesení o pokračování v řízení bylo vydáno dne 21. listopadu 2014, Úřad se k věci (především k rozhodnutí rozšířeného senátu NSS) vyjádřil přípisem č.j. UOOU-05977/13-7 ze dne 16. prosince 2014.
Další kroky městský soud do okamžiku obdržení žádosti o informace neučinil.