Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 7. dubna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. března 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval poskynutí informací k odměnám vyplaceným zaměstnancům Úřadu v roce 2014. Dne 7. dubna 2015 mu bylo sděleno následující:

1)    Celková výše všech odměn ve smyslu § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyplacených v roce 2014 zaměstnancům Úřadu činila  3.521.300,- Kč.

2)    Celkový počet zaměstnanců, kterým byly v roce 2014 odměny vyplaceny, byl 95.

3)    Přehled souhrnné celoroční výše odměn zaměstnanců od 30.000,- Kč:

zaměstnanec 1: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 33.400,- Kč

zaměstnanec 2: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 31.900,- Kč

zaměstnanec 3: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.300,- Kč

zaměstnanec 4: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 43.900,- Kč

zaměstnanec 5: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 64.100,- Kč

zaměstnanec 6: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.900,- Kč

zaměstnanec 7: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 61.000,- Kč

zaměstnanec 8: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 50.900,- Kč

zaměstnanec 9: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014;131.900,- Kč

zaměstnanec 10: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014;31.900,- Kč

zaměstnanec 11: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.900,- Kč

zaměstnanec 12: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 49.900,- Kč

zaměstnanec 13: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 44.900,- Kč

zaměstnanec 14: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 33.900,- Kč

zaměstnanec 15: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 33.900,- Kč

zaměstnanec 16: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 44.900,- Kč

zaměstnanec 17: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014;141.900,- Kč

zaměstnanec 18: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 31.400,- Kč

zaměstnanec 19: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.450,- Kč

zaměstnanec 20: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 46.800,- Kč

zaměstnanec 21: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.100,- Kč

zaměstnanec 22 celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 72.400,- Kč

zaměstnanec 23: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 37.900,- Kč

zaměstnanec 24: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 42.900,- Kč

zaměstnanec 25 celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 48.900,- Kč

zaměstnanec 26: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 41.100,- Kč

zaměstnanec 27: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 37.900,- Kč

zaměstnanec 28: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.900,- Kč

zaměstnanec 29: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 54.900,- Kč

zaměstnanec 30: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 96.900,- Kč

zaměstnanec 31: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 52.900,- Kč

zaměstnanec 32: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 49.600,- Kč

zaměstnanec 33: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 55.500,- Kč

zaměstnanec 34: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 39.315,- Kč

zaměstnanec 35: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.900,- Kč

zaměstnanec 36: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 37.700,- Kč

zaměstnanec 37: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 71.200,- Kč

zaměstnanec 38: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 76.900,- Kč

zaměstnanec 39: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 133.400,- Kč

zaměstnanec 40 celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 31.400,- Kč

zaměstnanec 41: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.900,- Kč

zaměstnanec 42: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 47.400,- Kč

zaměstnanec 43: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 39.200,- Kč

zaměstnanec 44: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 54.450,- Kč

zaměstnanec 45: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 49.900,- Kč

zaměstnanec 46: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.100,- Kč

zaměstnanec 47: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.900,- Kč

4)    Zvýšení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců o 3,5 % bylo použito na zvýšení platových tarifů podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.