Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 5. srpna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. srpna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Městského soudu v Praze čj. 3A 9/2013-30 ze dne 7. července 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem (viz níže).

Dne 5. srpna 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu.

Dokumenty