Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 5. května 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda byla s Úřadem konzultována otázka zpřístupnění údajů o profesní praxi zástupkyň ředitelky Základní školy Řevnice a zda o takové konzultaci existuje písemný záznam.

Dne 5. května 2015 bylo žadateli sděleno, že ředitelka jmenované školy se na Úřad s dotazem v tomto smyslu obrátila dne 16. dubna 2014. Úřad potom poskytl své vyjádření k dané věci v dopise čj. UOOU-03865/14-2 ze dne 24. dubna 2014 (viz níže).

Dokumenty