Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 31. srpna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. srpna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11A 107/2013-28 ze dne 26. května 2014, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 31. srpna 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu.

Dokumenty