Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 30. září 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. září 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Městského soudu v Praze čj. 9Ca 228/2007-30 ze dne 21. ledna 2008, které bylo vydáno v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 30. září 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu (viz dokumenty níže).

Dokumenty