Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 30. října 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o platu a odměnách některých zaměstnanců Úřadu.

Dne 30. října 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty. S odkazem na § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.