Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 30. června 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k dozorové činnosti Úřadu. Žadatel svoje otázky formuloval následovně:

1) Jakým způsobem Úřad provádí dohled nad dodržováním povinnosti dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů?
K tomu mu bylo sděleno, že Úřad provádí dozor nad dodržování plnění povinnosti dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů obdobně, jako u ostatních povinností uložených subjektům podílejícím se na zpracování osobních údajů. Prvotním aktem je posouzení podaného oznámení postupem podle § 16 zákona. V případě, kdy z podaného oznámení vznikne důvodná obava, že při zamýšleném zpracování osobních údajů by mohlo dojít k porušení zákona o ochraně osobních údajů, a tato obava není odstraněna v rámci méně formálního řízení dle § 16 tohoto zákona, v souladu s § 17 zákona Úřad zahajuje správní řízení. Plnění oznamovací povinnosti je rovněž standardně šetřeno v rámci kontrol či správních řízení vedených Úřadem, ať už zahájených na základě stížnosti, plánu kontrol či pokynu předsedy Úřadu k provedení kontroly.

2) Kolik osob se zabývá kontrolou a dozorem nad plněním povinnosti dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů ve vztahu k živnostenskému oprávnění pro činnost ubytovací služby, hostinské činnosti a tzv. ubytování v soukromí?

K tomuto mu bylo sděleno, že organizační rozdělení Úřadu není nastaveno tak, že by se jednotlivé útvary zabývaly dozorem nad zpracováním osobních údajů při určité činnosti, např. poskytování ubytovacích služeb či hostinské činnosti. Inspektoři Úřadu i další dotčené útvary, inspektoráty, odbor pro styk s veřejností, oddělení registračních činností, oddělení správních činností atd., se zabývají veškerými podněty, které jsou Úřadu doručeny, bez ohledu na předmět činnosti správce či zpracovatele osobních údajů.