Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 28. dubna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dvou vyjádření Úřadu týkajících se zpracování osobních údajů o akcionářích akciové společnosti.

Dne 28. dubna 2015 byly žadateli oba požadované dokumenty, tedy stanovisko Úřadu čj. UOOU-08698/14-2 ze dne 11. září 2014 a stanovisko čj. UOOU-08698/14-4 ze dne 12. listopadu 2014, poskytnuty (viz níže).

Dokumenty