Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 27. října 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval sdělení informace, zda je s konkrétním subjektem, společností O2 Czech Republic, a.s., vedeno správní řízení pro podezření z porušení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Dne 27. října 2015 bylo žadateli sděleno, že se jmenovanou společností není takové správní řízení vedeno.