Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 27. dubna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, v jaké výši byla Úřadem udělena pokuta městu Slavkov u Brna v řízení vedeném pod čj. UOOU-02869/15 a v jaké výši bude uvedený účastník hradit náklady řízení.

Žadateli bylo dne 27. dubna 2015 sděleno, že pokuta byla udělena ve výši 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých) a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- (jeden tisíc korun českých). Pokuta i náklady řízení již byly jmenovaným účastníkem před podáním žádosti o informace uhrazeny.