Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 27. dubna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu všech řízení u správních soudů, která byla či jsou vedena proti Úřadu a to alespoň v rozsahu číslo jednací Úřadu, datum zahájení řízení, datum rozhodnutí Úřadu, spisová značka a označení správního soudu, datum rozhodnutí správního soudu a výše nákladů Úřadu.

Dne 27. dubna 2015 byly žadateli požadované informace poskynuty ve formě přehledu (viz níže).

Dokumenty