Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 27. července 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. července 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Městského soudu v Praze čj. 9Ca 248/2008-32 ze dne 19. září 2008, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem (viz níže).

Dne 27. července 2015 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná verze požadovaného usnesení.

Dokumenty