Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 23. září 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. září 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11Ca 124/2005-36 ze dne 25. května 2006, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 23. září 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu (viz dokumenty níže).

Dokumenty