Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 23. června 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel svoji žádost následně dne 12. června 2015 upřesnil.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o výši vyplaceného platu a vyplacených odměn vedoucích zaměstnanců Úřadu a to za rok 2014.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 23. června 2015. S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.