Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 20. března 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. března 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací o tom, kterým zaměstnancům Úřadu, v jaké výši a za jakým účelem Úřad v roce 2014 poskytl náhradu cestovného. Žadatelka dále požadovala poskytnutí informace o tom, s kým Úřad v roce 2014 uzavřel dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, na jaké konkrétní práce a jaká odměna byla za tyto práce vyplacena.

Žádost o informace byla částečně odmítnuta, když v případě některých dohod o provedení práce či o pracovní činnosti bylo shledáno, že předmět této dohody nemá přímý vztah k výkonu kompetencí Úřadu, a právo na ochranu soukromí dotčených osob tudíž v těchto případech převáží. Ostatní informace byly poskytnuty dne 20. března 2015.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.