Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 19. října 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel svoji žádost následně upřesnil dne 5. října 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí všech vyjádření či individuálně poskytnutých stanovisek Úřadu týkajících se zpracování osobních údajů v seznamu akcionářů.

Dne 19. října 2015 byla žádost o informace částečně odmítnuta, když v požadovaných dokumentech byly anonymizovány údaje osob, které se se žádostí o stanovisko na Úřad obrátily. Stejného dne byly žadateli poskytnuty anonymizované verze požadovaných dokumentů (viz dokumenty níže).

Dokumenty