Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 17. března 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. března 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informace o tom, jak bude vyřízen její podnět nasvědčující možnému nezákonnému zpracování jejích osobních údajů.

Žadatelce bylo dne 17. března 2015 sděleno, že její poslední podnět bude řešen spolu s těmi předchozími a při hodnocení celé situace bude zohledněna skutečnost, že předchozí kroky Úřadu nevedly k definitivní nápravě protiprávního stavu.