Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 16. října 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 9Ca 29/2008-46-50 ze dne 27. října 2010, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 16. října 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut (viz dokumenty níže).

Dokumenty