Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 15. června 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací přehledu rozhodovací činnosti Úřadu v oblasti zasílání nevyžádaných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za posledních pět let před podáním žádosti o informace.

Dne 15. června 2015 byla žádost o informace částečně odmítnuta a žadatelce nebyly poskytnuty informace o pokutách uložených fyzickým osobám. Ostatní inforamce byly poskytnuty v přehledech správních řízení vedených inspektorem Úřadu a řízeních vedených odborem správních činností Úřadu (viz níže).

Dokumenty