Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 12. června 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 9A 1/2011-93 ze dne 31. března 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem (viz níže).

Dne 12. června 2015 byl žadateli předmětný rozsudek poskytnut. 

Dokumenty