Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 11. prosince 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. prosince 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí opatření k nápravě, jimiž Úřad uložil Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor, IČO 00043257, splnění povinnosti týkající se plnění informační povinnosti o zpracování osobních údajů při nahrávání telefonních hovorů.

Dne 11. prosince 2015 bylo žadateli sděleno následující:

Inspektorka Úřadu PaedDr. Jana Rybínová vedla se jmenovaným družstvem kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na shromažďování a zpracovávání osobních údajů prostřednictvím audiosystémů se záznamem (nahrávání telefonních hovorů) realizovaných v souvislosti s činností družstva. Kontrola byla realizována v období od 27. března 2013 do 23. září 2013. Na základě výsledku kontroly byla družstvu kontrolním protokolem čj. UOOU-02100/13-12 ze dne 25. září 2015 uložena následující opatření k nápravě:

1.    Neuchovávat pořízené záznamy telefonních hovorů po dobu přesahující dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu, nejdéle 14 dnů.

Lhůta: 1 měsíc

2.    Zlikvidovat dosud pořízené záznamy telefonních hovorů, jejichž stáří přesahuje stanovenou dobu.

Lhůta: 1 měsíc

3.    Umožnit členům SBD Krušnohor vyjádřit souhlas se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím systému pro záznam telefonních hovorů.

Lhůta: 2 měsíce

4.    Podat členům SBD Krušnohor úplnou informaci ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím systému pro záznam telefonních hovorů, a to nejméně prostřednictvím webových stránek a zpravodaje Krušnohor.

Lhůta: 2 měsíce

5.    Uzavřít se společností BussinesCom a.s. smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Lhůta: 14 dnů

6.    Přijmout technicko-organizační opatření pro zabezpečení systému pro záznam telefonních hovorů ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., a to včetně zvýšení úrovně fyzického zabezpečení.

Lhůta: 1 měsíc

7.    Zajistit, aby systém splňoval požadavky dle § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. na pořizování záznamů o přístupu k uloženým záznamům a jejich případném zpracování.
Lhůta: 3 měsíce

8.    Provést registraci zpracovávání osobních údajů prostřednictvím systému záznamu telefonních hovorů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Lhůta: 2 měsíce

Družstvo podalo proti kontrolnímu protokolu a některým uloženým opatřením námitky. Rozhodnutím předsedy Úřadu UOOU-02100/13-19 ze dne 30. prosince 2013 bylo námitkám částečně vyhověno a opatření k nápravě č. 5 a č. 6 bylo zrušeno. Ostatní opatření k nápravě byla potvrzena.