Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 10. září 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. září 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 10Ca 118/2003-61 ze dne 14. října 2004, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 10. září 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu (viz dokumenty níže).

Dokumenty