Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 10. února 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. února 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se organizační struktury Úřadu, konkrétně pak toho, zda má Úřad vyčleněn samostatný útvar na posuzování podnětů a stížností týkajících se narušení soukromí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Žadatel se dále dotazoval, zda v těchto případech Úřad spolupracuje s dalšími orgány zabývajícími se kybernetickou bezpečností.

Dne 10. února 2015 bylo žadateli sděleno následující:

Dozorové kompetence Úřadu jsou realizovány inspektory Úřadu a dále zaměstnanci zařazenými v sekci dozorových činností (organizační struktura Úřadu je k dispozici v rubrice Organizační struktura na web ÚOOÚ). Samostatný útvar, který by v rámci výkonu dozoru posuzoval pouze technické či IT aspekty dané věci, vytvořen není. Odborník s tímto zaměřením je zařazen v některých útvarech v rámci sekce dozorových činností, typicky v těch útvarech, které častěji řeší související otázky, jako např. rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Zároveň je v rámci odboru analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru zřízení místo test analytika a konzultanta IT, který v konkrétních případech spolupracuje s dalšími útvary Úřadu.

Při spolupráci s dalšími orgány veřejné správy, tedy i těmi, které mají dánu působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti, Úřad vychází z možností daných právními předpisy. Jestliže určitý zákon Úřadu ukládá či umožňuje s daným orgánem spolupracovat, např. postupovat mu podání, žádat jej o vyjádření či mu naopak své vyjádření poskytnout atd., pak to Úřad rovněž činí.