Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 10. července 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se hospodaření Úřadu za rok 2013 a 2014 a počtu zaměstnanců.

Dne 10. července 2015 bylo žadateli sděleno následující:

Informace vztahující se k výkazu zisku a ztráty Úřadu za rok 2013 a 2014 v požadované struktuře:

 v Kčv Kč
 20132014
Náklady z činnosti celkem185 953 561,48156 792 436,45
z toho mzdové náklady (521)43 810 146,0044 762 473,00
ostatní náklady z činnosti (549)  
ostatní služby (518)45 116 556,7847 840 698,00
z toho právní služby363 105,80117 974,10
konzultační služby412 358,00456 718,00
IT služby31 594 675,6439 261 445,17
reklamní služby36 413,0039 960,00
jiné služby12 710 004,347 964 600,73

Celkový počet zaměstnanců Úřadu ke konci roku 2014 byl 99 (devadesát devět).

Celková výše kapitálu Úřadu ke konci roku 2014 činila 156 430 805,08 Kč (sto padesát šest milionů čtyři sta třicet tisíc osm set pět korun a osm haléřů).