Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 1. července 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11A 77/2012-38 ze dne 19. května 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem (viz níže).

Dne 1. července 2015 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná verze požadovaného rozsudku.

Dokumenty