Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. února 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. února 2014 od J. C. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu evidencí vedených Policií České republiky, které byly Úřadu oznámeny postupem podle podle § 86 písm. b) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dne 17. února 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu byly zaslány následující dokumenty:

Přehled všech evidencí Policie České republiky ohlášených Úřadu postupem podle § 86 písm. b) zákon o Policii České republiky (viz níže);  

Přehled evidencí, které byly Policií České republiky zřízeny ke dni 1. lednu 2009, kdy nabyla účinnosti zákonná povinnost tyto evidence Úřadu oznamovat (viz níže);

Hlášení o zřízení nebo zrušení evidence zaslaná Úřadu od nabytí účinnosti výše uvedeného ustanovení zákona o Policii České republiky ke dni obdržení této žádosti o informace. Konkrétně se jedná o hlášení o zřízení evidence Poznatkový analytický fond, hlášení o ukončení provozování evidence Fotoalbum a evidence zvláštních znamení a tetování, hlášení o zřízení evidence Foto zájmových osob policie Praha, hlášení o zřízení evidence Centrální databáze objektů a hlášení o ukončení provozování evidence Evidence trestaných osob (viz níže).

Dokumenty