Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. ledna 2014 (IV)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. ledna 2014 od J. T. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkajicí se případů porušení rozpočtové kázně ze strany Úřadu v roce 2012.

Dne 17. ledna 2014 bylo žadateli sděleno, že v roce 2012 nebylo v činnosti Úřadu zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně ve smyslu zvláštních právních předpisů.