Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. ledna 2014 (III)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. ledna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří správních rozhodnutí vydaných Úřadem.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadovaná rozhodnutí byla žadateli poskytnuta v anonymizované podobě, bez osobních údajů osob dotčených neoprávněným zpracováním osobních údajů. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí zn. SPR-5649/12-13 ze dne 3. září 2012, rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-5649/12-22 ze dne 6. listopadu 2012 a rozhodnutí (příkaz) zn. SPR-7392/12-6 ze dne 21. září 2012 (viz níže).

Dokumenty