Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. ledna 2014 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. ledna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované rozsudky byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů dalšího účastníka řízení. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 8 Ca 468/2008-69 ze dne 29. ledna 2009, rozsudek zn. 8 Ca 470/2008-68 ze dne 30. ledna 2009 a rozsudek zn. 8 Ca 469/2008-64 ze dne 30. ledna 2009.