Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. ledna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. ledna 2014 od T. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie správního rozhodnutí vydaného Úřadem v řízení vedeném s obcí Svojetice pro neoprávněné zveřejnění osobních údajů osob navrhujících místní referendum.

Předmětné rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-08889/13-10 ze dne 2. prosince 2013 (viz níže) bylo žadateli poskytnuto v anonymizované formě, tedy bez osobních údajů osob dotčených neoprávněným zpracováním jejich údajů.

Dokumenty