Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. července 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. července 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopie všech rozhodnutí vedených Úřadem s Ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci provozování karty sociálních systémů (sKarta).

Dne 14. července 2014 byla žadatelce požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně jí bylo zasláno rozhodnutí prvého stupně č.j. UOOU-2703/13-39 ze dne 12. června 2013 a dále rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu účastníka řízení vydaném pod  č.j. UOOU-2703/13-46 dne 16. srpna 2013, které nabylo právní moci dne 19. srpna 2013 (viz níže).

Dokumenty