Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 7. května 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. května 2014 od W. V. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace se týkala zpřístupnění kopií několika dokumentů ze spisu vedeného Úřadem.

Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 20. května 2014. V souladu s § 5 odst. 3 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím Úřadu zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.