Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 6. srpna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. srpna 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se správního řízení vedeného Úřadem se společností BSP Lawyer Partners, a.s., IČ: 27218660.

Dne 11. srpna 2014 byla žadateli dopisem požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:
Správní řízení vedené Úřadem se společností BSP Lawyer Partners, a.s., IČ: 27218660 (dále jen „účastník“) bylo zahájeno na základě výsledků kontroly, která byla realizována inspektorkou Úřadu JUDr. Jiřinou Rippelovou. Správní řízení bylo zahájeno 29. května 2014 a to pro podezření ze spáchání správního deliktu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Po zahájení řízení byl účastník dne 6. června 2014 vyzván k předložení relevantních podkladů. Dne 3. července 2014 se ve věci konalo ústní jednání a v červenci tohoto roku rovněž byly provedeny výslechy svědků. Jeden z předvolaných svědků se k nařízenému ústnímu jednání nedostavil, za což mu byla udělena pořádková pokuta. Daný svědek byl předvolán znovu a to na výslech nařízený na 26. srpna 2014. V červenci rovněž byly získávány nezbytné podklady a informace od dalších subjektů, odlišných od účastníka řízení.

Vzhledem k rozsahu správního řízení, resp. projednávaného skutku, a nesoučinnosti některých z předvolaných osob, rozhodl předseda Úřadu dne 17. července 2014, že lhůta pro vydání rozhodnutí v této věci bude prodloužena 31. října 2014.