Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 5. prosince 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda Úřad vede registr oznámení podaných dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a od kdy.

Dne 16. prosince 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. Bylo mu sděleno, že Úřad daný registr vede, a to od roku 2008.