Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 5. listopadu 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. listopadu 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku správního řízení, které Úřad vedl se Společenstvím domu č. p. 1770, Praha 3 Žižkov (dále jen "účastník řízení").

Požadované informace byly žadateli zpřístupněny dne 12. listopadu 2014. Konkrétně mu bylo sděleno, že na základě kontroly provedené u účastníka s ním bylo provedeno správní řízení, jímž byl shledán vinným ze spáchání správních deliktů podle § 45 odst. 1 písm. e), f), h) a i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za toto porušení zákona byla účastníku řízení uložena sankce ve výši 3.000,- Kč spolu s povinností uhradit paušální částkou 1.000,- Kč náhrady správního řízení. Pokuta i úhrada nákladů řízení byly účastníkem zaplaceny ke dni 19. září 2014.