Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 4. srpna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. srpna 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopie kontrolního protokolu vydaného Úřadem o kontrole Společenství vlastníků jednotek ul. 17. Listopadu, čp. 4790-4792 v Chomutově, IČ 711 69 571.

Požadovaný kontrolní protokol zn. INSP3-3346/12-13/KOS ze dne 13. listopadu 2012 byl žadatelce v omezeném rozsahu (bez některých osobních údajů a bez skutečností zjištěných při kontrole, jež jsou chráněny zákonem uloženou mlčenlivostí) poskytnut dne 8. srpna 2014.