Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 4. března 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. března 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. INSP-4652/11-70 vydaném ve věci kontroly Ministerstva vnitra, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů při vedení Národní kriminalistické databáze DNA, kopii žaloby účastníka řízení podané u správního soudu proti tomuto rozhodnutí a kopii vyjádření Úřadu k žalobě.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí předsedy Úřadu zn. INSP-4652/11-70 ze dne 7. listopadu 2012, kopii žaloby účastníka řízení ze dne 3. ledna 2013 (která je součástí usnesení Městského soudu v Praze čj. 6A 5/2013-32 ze dne 18. ledna 2013 a je poskytována jako jeho součást) a dále kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě čj. UOOU-00595/13-3 ze dne 13. února 2013 (viz níže).

Dokumenty