Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 30. dubna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. dubna 2014 od P. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie kontrolního protokolu čj. UOOU-5137/13-20 ze dne 2. dubna 2014 pořízeného u společnosti BSP Lawyer Partners, a.s., dále informaci o uložených opatřeních k nápravě a výši uložené finanční sankce.

Dne 7. května 2014 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze příslušného kontrolního protokolu čj. UOOU-5137/13-20 (viz níže) spolu s informací, že tento k danému datu není pravomocný, neboť kontrolovaný proti němu podal námitky. Stěžovateli bylo rovněž sděleno, že ke dni vyřízení jeho žádosti o informace kontrolovanému nebyla uložena opatření k nápravě ani finanční sankce.  

Dokumenty