Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 3. prosince 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozsudku Městského soudu v Praze zn. 3A 1/2012-53 ze dne 28. srpna 2014 (viz níže), který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Požadovaný dokument byl žadateli v anonymizované podobě poskynut dne 9. prosince 2014.

Dokumenty