Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 29. května 2014 (III)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. května 2014 od R. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí, jímž Úřad udělil pokutu  Ministerstvu vnitra za zveřejnění videozáznamu ze zatýkání paní Mgr. Jany Nečasové.

Dne 6. června 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři, konkrétně mu byla zaslána kopie správního rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-01670/14-11 ze dne 18. dubna 2014. Žadatel byl zároveň informován o tom, že uvedené rozhodnutí není pravomocné, neboť účastník řízení proti němu podal rozklad, o kterém k tomuto dni nebylo rozhodnuto.